Mitä maakasvatus on?


YMMÄRTÄMINEN

Uskomme, että on opettaa ihmisiä tuntemaan maapallon ekologiset järjestelmät ja eliöyhteisöt.


Jotta ymmärtäisimme elämää planeetallamme, meillä tulee olla käsitys siitä valoenergian virtauksesta, jossa maapallo päivittäin kylpee. Meidän tulee ymmärtää, kuinka tämä energia sidotaan ja käytetään uudelleen ja kuinka se antaa voiman elämän rakennusaineiden kiertokululle ilmassa, vedessä ja maaperässä. Energia ja aineet yhdistyvät eri suhteissa, eri paikoissa ja eri aikoina maan pinnalla.
Elämän alkuajoista lähtien nämä erilaiset yhdistelmät ovat synnyttäneet erilaisia eliöyhteisöjä. Eliöyhteisöissä eliöt ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään samalla, kun ne hankkivat itselleen tarvitsemaansa energiaa ja rakennusaineita. Eliöyhteisöt ovat myös jatkuvassa muutoksen tilassa. Eliöt muuttavat toisiaan ja ympäristöjään, ja niiden ympäristö muuttaa vuorostaan niitä.

Planeettamme perustoiminnot voidaan selvittää neljän keskeisen tekijän avulla:
- energian virtaus
- aineen kiertokulku
- eliöiden välinen vuorovaikutus
- muotojen muuttuminen.

Tämä -suurin piirtein hahmotettuna - on se ydin, johon meidän on keskityttävä ryhtyessämme selittämään oppilaille, miten Maa-planeetan elämä rakentuu.


TUNTEMINEN

Uskomme, että on tärkeää saada ihmiset rakentamaan syvät ja kestävät tunnesiteet maapalloon ja sen elämään.


Maakasvatuksessa haluamme ihmisten nauttivan täysin siemauksin kosketuksesta luontoon, ja etsivän luonnosta tilaisuuksia oman elämänilonsa vahvistamiseen. Ilo merkitsee onnen ja ihastuksen tunnetta. Sellainen ilontunne ei kuitenkaan synny ryhmäharjoituksessa. Jotta sen voisi kokea täydellisesti, luonnossa on oltava yksin.

Maakasvatuksessa halutaan, että ihmiset tuntevat yhteenkuuluvaisuutta kaikkien muiden elämänmuotojen kanssa, sillä kaikilla eliöillä on samat yhteiset piirteet. Kaikki eliöt käyttävät energiaa, kasvavat, lisääntyvät ja kohtaavat vaaroja sekä menestyvät parhaiten silloin kun niiden elinpaikan olosuhteet vastaavat parhaiten niiden tarpeita.

Monesti tuntuu, että ihmisten kunnioitus eliöyhteisöjä kohtaan on täysin kadonnut. Sen sijaan, että näkisimme maapallon ihmeellisenä elämänaluksena, käyttäydymme kuin se olisi valtava supermarket, jossa on käynnissä loputon kulutusrieha. Me olemme kuitenkin täysin maapallon elämän perusjärjestelmien hallinnassa. Me emme omista elämää, se omistaa meidät. Onkin elintärkeää iskostaa lajimme mieleen kunnioitus niitä eliöyhteisöjä kohtaan, joista me kaikki olemme lopulta riippuvaisia. Kunnioitus saattaa olla niitä harvoja tunteita, jotka voivat hillitä toimintaamme.

Maapallon ongelmat eivät johdu vain siitä, että ihmiset eivät ymmärrä asioiden yhteyksiä. Pahempaa: monet heistä eivät yksinkertaisesti välitä. Jos haluamme, että maapallo selviää hengissä, meidän on herätettävä ihmisissä rakkaus maapalloa kohtaan. Sillä kun rakastaa jotakin, on valmis myös tekemään uhrauksia sen puolesta, ja juuri niin meidän on tehtävä. 

KÄSITTELEMINEN

Uskomme, että on tärkeää auttaa ihmisiä muuttamaan omaa elämäntapaansa.


Asioiden ymmärtämisestä ja välittämisestä ei ole hyötyä, elleivät ihmiset ota niitä huomioon omassa elämässään. Heidän on toimittava ymmärryksensä ja tunteidensa mukaisesti. Niinpä maakasvatuksen kolmas päämäärä on kahden aiemman päämäärän, ymmärtämisen ja tunteiden työstäminen niin, että nämä kaksi kokemistapaa voidaan siirtää jokapäiväiseen elämään.

Elämäntoiminnan ymmärtäminen ja tämän ymmärryksen sisäistäminen 

Useimmat ihmiset eivät ymmärrä ekologiaa eivätkä sitä, mitä merkitystä ekologisilla prosesseilla on heidän omassa elämässään. Se mitä koulussa opetetaan, ei yksinkertaisesti tehoa useimpiin oppilaisiin. He eivät koskaan todella yhdistä sitä omaan elämäänsä. Elämän toiminnasta maapallolla kerrotaan usein niin kuin se koskisi vain muita eliöitä, ei ihmisiä. Ihmiset eivät enää tajua, että heidän oma elämänsä on osa maapallon elämän kokonaisuutta. Jotta he voisivat sulattaa ekologista tietoa, meidän on autettava heitä riisumaan arkiaskareilta naamioita, joilla olemme peittäneet elämäämme ylläpitävät ekologiset toiminnot.

Maapallosta ja sen elämästä välittäminen 

Jotta voimme auttaa ihmisiä rakastamaan maapalloa, meidän on saatava heidät useammin luontoon. Meidän autettava heitä saamaan siitä kaikesta itselleen niin paljon, että se näkyy lopulta heidän koko elämäntavassaan, liikkumisessaan, puheissaan ja pukeutumisessaan sekä kaikissa niissä henkilökohtaisissa esineissä, joita he käyttävät. Uskomme, että arvojen rakentamisharjoitukset voivat auttaa ihmisiä käsittelemään tunteitaan maapalloa ja sen elämää kohtaan. Ihmisten auttaminen tuntemaan ja elämään tunteidensa mukaisesti vaatii monipuolista, tarkasti rajattua opetusta, paljon vahvistamista ja toistuvaa soveltamista.

Sopusointuisemman elämäntavan muovaaminen

Se sopusointu, jonka me haluamme rakentaa, ei merkitse maapallon luonnonjärjestelmien ja eliöyhteisöjen valjastamista täysin omien halujemme palvelijoiksi. Se merkitsee, että opimme elämään myös luonnon asettamien rajoitusten puitteissa. Vaikka olisimme motivoituneita, on vaikea tunnistaa ja arvioida tapojaan tehdä asioita, hylätä joitain tapoja ja säilyttää toisia, ja löytää sopusointuisempia vaihtoehtoja. Elämäntapamme on muotoutunut ympärillemme kuin vanha, paljon käytetty vaate. Muutos on vaikeaa, koska viihdymme vaatteessa niin hyvin. Meidän on autettava ihmisiä analysoimaan nykyistä elämäntapaansa ja vähentämään vaikutustaan maapalloon askel askeleelta.
”Tapa on tapa, eikä ainutkaan ihminen voi viskata sitä ulos ikkunasta, vaan se täytyy houkutella alakertaan porras kerrallaan.” - Mark Twain

Ympäristön puolesta tapahtuvaan toimintaan osallistuminen 

Monet lapset tietävät, että saastuminen on ongelma, mutta hyvin harvat ymmärtävät, että se on myös heidän omaa syytään. Olemme innostaneet lapsia taisteluun pahan voimia vastaan, ennen kuin he ovat tajunneet, että vastassamme eivät ole ”ne muut”, vaan me itse! Ei riitä, että lapset osallistuvat johonkin paikalliseen luonnonsuojelukampanjaan. Meidän on saatava heidät työstämään asiaa, johon he voivat eniten vaikuttaa: omaan elämäntapaansa. Heidän tulee keskittää huomionsa siihen, mitä he itse tekevät, ei siihen mitä heidän vanhempansa tekevät.

Haluamme, että ihmisistä tulee aktiivisia osanottajia siinä ympäristömuutoksessa, jota he kipeästi kaipaavat. Haluamme, että he aloittavat omalta asuinalueeltaan. Kun he ovat aloittaneet oman elämäntapansa muuttamisen, on vain luonnollista, että he alkavat työskennellä yhdessä muiden kanssa järjestelmien muuttamiseksi. Jos jokainen tavoittaa vaikka vain muutaman ihmisen, ja jokainen näistä tavoittaa pari muuta, joista jokainen tavoittaa vielä muutaman, voimme yhdessä muuttaa maailman. Eiköhän ryhdytä toimeen.