The Institute for Earth Education

Maakasvatusinstituutti on vapaaehtoisvoimin toimiva, voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö, joka jo vuodesta 1974 lähtien on auttanut kaiken ikäisiä ihmisiä kehittämään tasapainoisempaa suhdetta maapalloa ja sen elämää kohtaan. Ensisijainen tehtävämme on tukea erityisten opetusohjelmien kehittämistä, toteutusta ja levittämistä. Ohjelmien tavoite on saada ihmiset näkemään maapallo ainutlaatuisena elämän aluksena sekä auttaa heitä pääsemään parempaan vuorovaikutussuhteeseen sen kanssa.

Instituutin vapaaehtoisverkosto muodostuu yksityisistä ihmisistä ja jäsenjärjestöistä. Päärahoituksemme tulee materiaalien myynnistä, työpajojen osallistumismaksuista, jäsenmaksuista ja vuosittaisista pienistä avustuksista.

Steven Van Matren kirjoittama kirja, Maakasvatus - Uusi Alku, julkaistiin englanniksi vuonna 1990. Teoksessa esitetään maakasvatus vaihtoehtoisena kasvatuksellisena lähestymistapana. Kirjassa käsitellään maakasvatuksen historiaa, periaatteita ja menetelmiä sekä ohjeita oman maakasvatusohjelman rakentamiseen.

Maakasvatusinstituutti uskoo, että

Maakasvatuksen tulisi kuulua jokaisen koulun opetussuunni­telmaan, jokaiseen nuoriso-ohjelmaan ja kaikkien aikuisjärjestöjen ohjelmaan selvästi erillisenä osana.

Ekologisten peruskäsitteiden ymmärtäminen (samoin kuin niiden merkityksen tajuaminen jokapäiväisessä elämässämme) on liian tärkeää, jotta sen voisi jättää muutaman satunnaisen oppitunnin, harjoitteen tai keskustelun varaan.
Voimakas tunneside luontoon ja lisääntynyt ekologisten järjes­telmien ja eliöyhteisöjen ymmärrys toimivat pohjana myön­teiselle ympäristötoiminnalle.
Oppimiskokemusten tulisi sisältää pikemminkin ”taikaa ja tarkoitusta” kuin ”nimiä ja numeroita”, ja niiden pitäisi tapahtua ensisijaisesti luonnossa.
Kaikkien ympäristöohjelmien tulisi vaatia osallistujiaan ryhty­mään omien ympäristöön vaikuttavien tapojensa parantami­seen. Ohjelmaa toteuttavien ohjaajien ja paikkojen tulisi toimia esikuvina.
Maakasvatus on vakava tehtävä, mutta maapalloon tutustumi­sen tulisi olla koko elämän kestävä seikkailu, joka on täynnä ihmetystä ja iloa.
Instituutin kehittelemät ohjelmat, kuten Sunship Earth, Earthkeepers (Maanvartijat) , Sunship III ja Rangers of the Earth toimivat nyt useissa paikoissa ja keskuksissa eri puolilla maailmaa. Ohjelmia käännetään jatkuvasti uusille kielille. Tällä hetkellä Maakasvatusinstituutin paikallisjärjestöt toimivat Alankomaissa, Italiassa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Kanadassa, Saksassa, Suomessa, ja Yhdysvalloissa.

Jos haluat lisätietoja kansainvälisen Maakasvatusinstituutin toiminnasta ota yhteyttä: The Institute for Earth Education, Cedar Cove, Greenville WV 24945 USA, lähetä sähköpostia osoitteeseen: iee1@aol.com tai löydä meidät verkosta osoitteesta http://www.eartheducation.org/
Voit liittyä Instituutin jäseneksi lomakkeella.

Maakasvatuksen kehittäjä - Steve Van Matre

Steve Van Matren suosio luontokasvatuksen parissa alkoi Sopeutumis-ohjelmaa kuvaavien Acclimatization ja Acclimatizing -kirjojen julkaisun myötä vuonna 1974. Nykyisin Steve on maailmankuulu kirjailija, suunnittelija ja kasvattaja. Hänet tunnetaan myös erinomaisena puhujana, jolla on kyky jäsentää kokonaisuuksia ja provosoida kuulijoitaan. Hänen värikkäät puheensa ja kärkevät kommenttinsa jättävät harvoin ketään kylmäksi.

Steve Van Matre on toiminut mm. luokanopettajana, leirinjohtajana, nuoriso-ohjaajana, koulutuskonsulttina ja yliopistoprofessorina. Kansainvälisen maakasvatusinstituutin perustajana ja puheenjohtajana professori Van Matre on esiintynyt sadoissa koulutustilaisuuksissa sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa.

Hänen tuotantonsa käsittelee näitä maailman laajimmin käytettyjä luontokasvatusohjelmia. Ensimmäisten, jo klassikoiksi muodostuneiden, Acclimatization kirjojen jälkeen Steve Van Matrelta on ilmestynyt muitakin teoksia: Sunship Earth, Earthkeepers ja SUNSHIP III (vaikuttavia oppimisohjelmia ala- ja yläasteikäisille), The Earth Speaks  (kokoelma ajatuksia ja mietelmiä henkilöistä, joilla on ollut syvä vuorovaikutussuhde Maahan ja sen elämään) ja Maakasvatus - uusi alku –teos (kiteyttää hänen kolmikymmenvuotisen uransa ajatukset kasvatuksen uudeksi, tulevaisuuteen suuntaavaksi poluksi) ja  Interpretive design .... and the dance of experience.