Miksi maakasvatusta tarvitaan?

SUOJELEMINEN
Uskomme, että maapallo on vaarassa ihmisen toiminnan vuoksi.

Maakasvatuksen tarkoituksena on säilyttää planeettamme valtava rikkaus ja sen elämän terveys. Tämä tapahtuu muuttamalla planeetan kaikkein vaarallisimpien eliöiden eli ihmisten suhtautumista ja elämäntapaa. Valitettavasti monet planeetan ihmisasukkaista näyttävät olevan tietämättömiä siitä, kuinka onnekkaita he ovat saadessaan elää tällaisen ihmeellisen aluksen kannella, joka kiertää vaatimatonta pientä tähteä valtavan spiraalinmuotoisen galaksin yhdessä kulmassa. Veden, elämän nesteen, kastelema alus, joka käyttää voimanlähteenään Aurinko-tähden energiaa, kimmeltää kuin keidas avaruuden suunnattomassa tyhjyydessä.

Tämän maailmankaikkeuden ihmeellisen keitaan terveys on pahasti uhattuna. Ihminen, yksi elämän edustaja, on levinnyt niin laajalle ja tullut niin voimakkaaksi ja röyhkeäksi, että uhkaa nykyään useimpia niistä muista eliöistä, joiden kanssa jakaa paratiisimaisen planeetan.

Miljoonien vuosien aikana kehittyneet elämänjärjestelmät kärsivät yhä enemmän ihmisen tuottamista vaarallisista myrkyistä. Maapallon asukkaiden pienen vähemmistön runsaaseen kulutukseen perustuva elämäntapa on johtanut kaikkialla yhä kasvavaan epäjärjestykseen ja rappeutumiseen. Maakasvatus… uusi alku
  

HUOLEHTIMINEN
Uskomme, että ihmiset, jotka ymmärtävät miten elämä toimii maapallolla ja välittävät maapallosta, ovat muita viisaampia, terveempiä ja onnellisempia.

Monesti minua on hämmästyttänyt se seikka, että ihmiset elävät eräänlaisten laatikoiden sisällä suuren osan elämästään. He asuvat laatikossa, jota kutsuvat kodiksi ja ajavat aamulla töihin auto-nimisellä laatikolla. Tämän jälkeen he viettävät koko päivän laatikossa, jota kutsutaan työpaikaksi. Illalla ihmiset palaavat kotilaatikkoonsa. Tämän päivän Yhdysvalloissa useimmat ihmiset käyttävät noin yhdeksänkymmentä prosenttia elämästään erilaisten laatikoiden sisäpuolella. Onko siten ihme, että he ovat alkaneet uskoa, että heidän yhdyskuntansa pitävät yllä elämää maapallolla?

On luonnotonta ja epäterveellistä, että niin monet ihmiset läntisissä yhteiskunnissamme ovat nykyisin täysin erillään heidän elämäänsä ylläpitävästä energian lähteestä. Useimpia muita eliölajeja ei voi erottaa eliöyhteisöstään näin helposti. Maakasvatuksen tehtävä on tuoda ihmiset ulos laatikoistaan ja saada heidät uppoutumaan siihen vihreään ja elävään, joka ylläpitää heidän elämäänsä.

Toisin sanoen maakasvatuksen tehtävä on ruokkia niitä, joiden suhde maapalloon on heikosti kehittynyt, ja rikastuttaa niiden kokemuksia, jotka ovat jo omin voimin kehittäneet läheisen suhteen siihen.


KOULUTTAMINEN
Uskomme, että maa tarvitsee puolesta puhujia, jotka toimivat opettajina ja esikuvina ja puolustavat kaikkien maapallon eliöiden olemassaoloa.

Maakasvattajan rooli on kolmitahoinen: Ensinnäkin hänen tulisi auttaa toisia ymmärtämään ja arvostamaan luontoa sekä muuttamaan elämäntapojaan. Toiseksi hänen tulisi luopua ympäristölle haitallisista tavoista ja suosia ympäristön kannalta parempaa elämäntapaa toimien samalla esikuvana muille. Kolmanneksi maakasvattajan täytyisi olla valmis julkisesti puolustamaan niitä elämänmuotoja, jotka eivät kykene itse puolustamaan itseään.

Maakasvatuksen lähtökohtana on, että kun yksilöt saadaan näkemään maapallo uudessa valossa ja muuttamaan sitä koskevia käsityksiään, he ovat valmiita esittelemään sitä toisille tuoreesti uudella tavalla.