Maakasvatus pähkinänkuoresssa

Miksi maakasvatusta tarvitaan?
Maakasvatuksen lähtökohdat

Maakasvatuksen taustalla on ajatus siitä, että ihminen vaarantaa toiminnallaan maapallon olemassaolon. Maapallon suojelemiseksi ja sen eliöiden olemassaolon puolustamiseksi tarvitaan syvällisesti ajattelevia, tietäviä ja tuntevia ihmisiä, jotka toimivat hyvinä esikuvina muille.Maakasvatuksen näkökulmasta maapallon elämää kunnioittavat ja siitä välittävät ihmiset ovat itsekin viisaampia, terveempiä ja onnellisempia kuin luontoa
holtittomasti kohtelevat ihmiset. Lue lisää aiheestaMitä maakasvatus on?
Maakasvatuksen sisältö

Maakasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa ihmisiä lisäämään ymmärrystään maapalloa ja sen elämää kohtaan, sekä auttaa heitä kehittämään sopusointuisampaa suhdetta maapallon muihin asukkaisiin. Maakasvatuksen perustavoite voidaan jakaa kolmeen osaan, joita kuvataan sanoilla ymmärtäminen, tunteminen ja käsitteleminen. Maakasvatusohjelman tulee toisin sanoen auttaa osallistujia ymmärtämään keskeisiä
ekologian käsitteitä ja kehittämään myönteisiä tunteitaan
maapalloa kohtaan. Lisäksi osallistujien tulee oppia
käyttämään ymmärrystään ja tunteitaan niin, että he
 muuttavat käyttäytymistään ympäristövastuullisemmaksi.
Maakasvatuksessa painotetaan siis päätä, sydäntä ja käsiä.
Lue lisää aiheestaMiten maakasvatusta tehdään?
Maakasvatuksen menetelmät

Maakasvatusta toteutetaan parhaimmillaan
kokonaisvaltaisten maakasvatusohjelmien kautta.
Maakasvatuksen ydin on muutoksessa.
Ympäristökasvatuksessa, jossa ei pyritä muutokseen,
ei ole mieltä. Muutoksen aikaansaamiseksi maakasvatuksessa käytetään kolmea menetelmää jotka ovat jäsentäminen, uppoutuminen ja yhdistäminen.
Lue lisää aiheesta